ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΚΟΡΑΛΙ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΚΟΡΑΛΙ ΜΟΝ. ΕΠΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Α.Φ.Μ.:997614113
Γ.Ε.ΜΗ.:118727505000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θέρμης
Διεύθυνση:ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28-Τ.Κ. 57001